top of page

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ

ਅਸੀਂ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Express Entry
people, profession, qualification, emplo

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

  1. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ

  2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ITA ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

  3. ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਰੋਤ:

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ:

https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp

ਨਵੀਨਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/ministerial-instructions/express-entry-rounds.html

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

- ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ CLB 7 ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ CRS ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ CRS ਪੁਆਇੰਟ 75 ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਗੋਗਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ

Work Experience
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ
bottom of page