top of page

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਨੇਨੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਰਗ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Nurse and Patient on Wheelchair

ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ

 

ਇਹ 5-ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 1. ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (NOC 4411) ਵਜੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਘੰਟੇ) ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖੋ।

 2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ CLB 5 ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ NLCL 5 (2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ)

 3. ਕੈਨੇਡਾ/ਈਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

 

  ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ

 

ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

 1. ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (NOC 4412) ਵਜੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਘੰਟੇ) ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖੋ।

 2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ CLB 5 ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ NLCL 5 (2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ)

 3. ਕੈਨੇਡਾ/ਈਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

 

 1. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ LMIA ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 2. PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 3. ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 4. ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ PR ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 5. ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PR ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 6. ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪਾਇਲਟ 2021 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ।

bottom of page